You are currently viewing Raamat “Majata Maja lugu” järje järg

Raamat “Majata Maja lugu” järje järg

ArborIT OÜ tööna valmis taaskord raamat Majata Maja seeriasse, mis on ilmunud 2006 ja 2015.

Antud raamat anti välja Tallinna Teadlaste Maja 55. aastapäevaga seoses.

ArborIT töödeks oli raamatu kujundus ja küljendus ning fotode töötlus.

Tööde tellijaks Tallinna Teadlaste Maja.